Project Description

REGIO FOODVALLEY CONNECT

REGIO FOODVALLEY CONNECT

Fiets met ons mee door de regio. Elke video laat een ander thema zien uit de strategische agenda van Regio Foodvalley.

Allemaal zijn we met elkaar verbonden en samen gaan we voor succes: Regio Foodvalley #Connect!

KICK-OFF VIDEO REGIO FOODVALLEY CONNECT

Innovatie,
Clustervorming en Circulaire Economie

Human Capital

Landbouwtransitie
en vitaal platteland

Eiwittransitie

Fysieke randvoorwaarden
(onderdeel mobiliteit)

Energietransitie

Quality of Living
(onderdeel natuur en landschap)

PORTFOLIO