Project Description

REGIO FOODVALLEY 

“Allemaal zijn we met elkaar verbonden en samen gaan we voor regionaal succes”

Opdrachtomschrijving:

Regio Foodvalley heeft de ambitie om voor 2030 een topregio te zijn op gebied van landbouw en voeding. Het doel is een regio te zijn waar de inwoners aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen, innoveren en waar circulair werken gewoon is. In de Strategische Agenda 2020-2025 heeft Regio Foodvalley beschreven hoe het samen met de overheid, de ondernemers en het onderwijs deze ambitie gaat realiseren. Deze ambities zijn onderverdeeld in zeven thema’s die zijn uitgewerkt in projecten: Regio Foodvalley Connect. Wij fietsen mee door de regio en maken video’s die allemaal een ander thema uit de strategische agenda van Regio Foodvalley laten zien.

Opdrachtgever: Regio Foodvalley

Kick-off video Regio Foovalley Connect

Innovatie,
Clustervorming en Circulaire Economie

Human Capital

Quality of living
(onderdeel wonen)

Quality of Living
(onderdeel natuur en landschap)

Landbouwtransitie
en vitaal platteland

Eiwittransitie

Fysieke randvoorwaarden
(onderdeel mobiliteit)

Voeding voor een gezond leven

Fysieke randvoorwaarden
(onderdeel mobiliteit)

Energietransitie

Human Capital

Quality of living
(onderdeel wonen)

PORTFOLIO